Du er her:

 • Årsplaner for faget ”Utdanningsvalg”

  Faget utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskole og videregående opplæring bedre sammen. I planen er det lagt vekt på at elevene skal få erfaring med de ulike utdanningsprogrammene på videregående skole samt kunnskap om yrkeslivet og videre utdanning.

 • Plan 8.trinn

  Plan 8.trinn Antall timer: ca. 30

 • Plan 9. trinn

  Plan 9. trinn. Antall timer: ca. 80

 • Plan 10 trinn

  Plan 10 trinn. Antall timer: ca. 40 timer.

 • Karrieresamtale på 10. årstrinn

  Gjennomføres på 10. årstrinn før søknadsfrist til videregående opplæring. For elever som skal søke spesialundervisning, må samtalen gjennomføres i løpet av desember måned.

 • Karrieresamtale på 8. eller 9. årstrinn

  Gjennomføres i 8. eller 9. årstrinn, avhengig av organisering av PTV. Innhold i samtalen kan ha noe ulikt innhold – avhengig av klassetrinn.

 • Karrieresamtale

  Karrieresamtalen er det elevens framtidige livsløp/karriere som står i fokus hvor elevens prosess i forhold til valg av utdanning og arbeid får eksklusiv oppmerksomhet. Foreldre/foresatte må informeres om karrieresamtalens intensjon, mål og innhold.

 • Nettadresser og materiell