Du er her:

Lån/Leie av lokaer ved Tverlandet skole

Skjemaet skal fylles ut, og det sendes da elektronisk til Forkontoret Tverlandet skole.
Søknaden blir da behandlet av administrasjonen og man får svar på E-post.

All fakturering vil skje gjennom Bodø kommune, og skolen må derfor ha riktig faktura adersse
og organisasjonsnummer på leietaker

Reglement

  • Etter arrangementet skal stoler og bord sette iht. egen rom oversikt som henger på hvert rom.
  • Gulvet skal kostes og avfall tømmes i søppelboks.
  • Brukt utstyr på kjøkken skal vaskes og settes på sine plass.
  • Lånetaker er ansvarlig for skader/unormal slitasje som følge av leie-/låneforholdet.
  • Datamaskiner og annet utstyr på klasse-/grupperom skal ikke røres.
  • Det er røykeforbud på skolens område.
  • Parkering henvises til skolens parkeringsplass.
  • Nøkkel hentes ut i kontoriden (kl.0800-1500)