Du er her:

HUSKELISTE

Vilbli.no = informasjonssider
(skoler, utdanningsprogram, fag, timer med mer)

Vigo.no = søknadsside

MinID-konvolutten = info til søknaden
(fødselsnummer/PIN-kode/passord)

1.mars = søknadsfrist

3 ulike utdanningsprogram

Kan påføre tre ulike skoleønsker pr utdanningsprogram

Svar og svarfrist i juli
Beskjed via sms. Svar via vigo.no

Forhåndssvarskjema
Kan være lurt å sende inn dersom dere er på ferie rundt inntaket. Finnes på vilbli.no eller hos rådgiver

Tilleggsskjema
Musikk, dans og drama (MD)
Idrett (ID)
Sendes direkte til skolen før 1. mars
Finnes på vilbli.no eller hos rådgiver.