Du er her:

Resultater Elevundersøkelsen - SOSIAL TRIVSEL

Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Elevundersøkelsen er en årlig nettbasert undersøkelse om elevens læringsmiljø og gjennomføres på 7. og 10. trinn.

Elevundersøkelsen kartlegger blant annet elevens subjektive opplevelse av hvordan de trives på skolen. Resultatene presenteres ved hjelp av en skala fra 1 til 5 der 5 viser høy grad av trivsel.

Tverlandet skole gjennomfører Elevundersøkelsen hvert år på 7. og 10. trinn. Elevundersøkelsen viser at elevene på 10. trinn trives bedre på skolen og opplever mindre mobbing enn resten av kommunen/fylket/landet. Elevene opplever faglige utfordringer og trives sammen med lærene sine. På 7. trinn er ikke resultatene like gode, og dette er et område skolen arbeider aktivt med å forbedre.

Elevundersøkelsen 10.trinn