Du er her:

Pals

Tverlandet skole er en PALS skole

Målsettingen med PALS er å forebygge og avhjelpe atferdsproblemer hos elevene våre gjennom å bygge kompetanse i læringsmiljøet. Det skal gi effektiv støtte til alle elever og skolens ansatte. PALS er en helhetlig innsats for å styrke tiltak for barn som viser atferdsproblemer hjemme og på skolen.

Kjernepunkter i PALS er ros, oppmuntring, belønning, positive konsekvenser, grensesetting, forutsigbare negative konsekvenser og problemløsning.

Foreldrene skal selvsagt delta aktivt i programmet. Det skal derfor sitte 1-2 foreldrerepresentanter i PALS-teamet. Vi er svært avhengig av å få foreldre med som vil være aktive i prosessen. Et foreldremøte vil komme om kort tid - da vi samtidig skal være årets FAU.

PALS-teamet Tverlandet skole:

Pals leder: Marith Kibsgård
5.trinn: Bodil Skirbekk
6. trinn: Monica Hartz-Ressem
7. trinn: Ann Marit Kjellbakk
8. trinn: Vegard Dyrhaug
9. trinn: Hege W Kristensen
10. trinn: Helge Wæge
Knut Ole Nordli
Anne Grethe Dølvik
Erik Hernes