Du er her:

Helsesøster

Kontortid: Tirsdag og Onsdag
Sted: Tverlandet helsestasjon, Tverlandet skole

Skolehelsetjenesten er forankret i Kommunehelsetjenesteloven og i Forskrifter om skolehelsetjeneste

Helsesøster har kontortid for elever, foreldre og lærere.

Helsesøster har taushetsplikt, og fortrolige opplysninger vil ikke bli gitt uten samtykke.

Skolehelsetjenesten i Bodø kommune skal:

 • Forebygge skade, sykdom og lyte og fremme elevens totale helse i samarbeid med hjem, skole og hjelpeapparat
 • Identifisere og bidra til å løse elevenes helsemessige problemer.

Skolehelsetjeneste:

 • Retter seg mot tema der skolen har en viktig rolle, men der helsesøster har delansvar.
 • Dette er ernæring, utvikling av sosiale ferdigheter, fysisk aktivitet, psykisk helse, rus og tobakk, samliv, seksualitet og prevensjon, ute og innemiljø.

Prioriterte arbeidsoppgaver i skolen:

 • Delta i skolens basisteam
 • Delta i tverrfaglig samarbeid for elever med spesielle behov
 • Åpen dør for elevene
 • Individuelle samtaler med elever etter behov
 • Vaksinasjon etter anbefalt program
 • Syn og hørsel kan tas etter behov
 • Henvise til andre instanser ved behov

Faste arbeidsoppgaver i skolen


5. klasse: Presentasjon av helsesøster og skolehelsetjenesten

6. klasse:Helseopplysning i grupper, Difteri og stivkrampevaksinasjon

7. klasse: Mesling-/ kusma-/ og rødehundervaksinasjon, Høydemålinger

8. klasse:Mantoux og BCG vaksinasjon, Gruppesamtaler med elevene om helsespørsmål og andre emner som opptar skoleungdom

9. klasse: Samliv og seksualundervisning

10. klasse: Poliovaksinasjon