Du er her:

Språkvalg VGS og Ungdomstrinnet

SPRÅK - La språk spille en rolle Utdanningsprogram for studiespesialisering Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet

Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet

I et lite språkområde som Norge trenger vi folk som kan språk. Dette gjelder ikke bare engelsk, men også tysk, fransk, spansk, italiensk, russisk, arabisk, polsk, swahili, urdu, kinesisk – listen er nesten uendelig!

Når du skal begynne på ungdomsskolen, skal du velge et fremmedspråk eller fordypning i engelsk, norsk eller samisk. I denne brosjyren vil vi gi deg informasjon som kan være nyttig for deg når du skal velge.

Se under lenker på høyre side

 

Fremmedspråk som fellesfag

I tillegg til engelsk skal du ha et fremmedspråk som fellesfag (= obligatoriske fag). Du kan velge ett av språkene skolen tilbyr. Nedenfor kan du orientere deg om de mulighetene du har.

Du som fullfører 10. årstrinn MED fremmedspråk, kan enten fortsette med det fremmedspråket du har hatt på ungdomstrinnet – da tar du faget på nivå II over to år,

eller

ta et nytt fremmedspråk som du ikke har hatt opplæring i – da tar du faget på nivå I over to år. Du som fullfører 10. årstrinn UTEN fremmedspråk, må ta et fremmedspråk på nivå I og nivå II over tre år.

OBS! Ved dette alternativet begrenses dine valgmuligheter på Vg3, da fellesfaget fremmedspråk ”tar plassen” til ett av programfagene.

Det er egne regler for de som har samisk som første- eller andrespråk, finsk som andrespråk og tegnspråk. Informasjon om dette får du hos skolens rådgiver.

Se under lenker på høyre side